נתחיל באלף בית..

טריוויה שבועית

רמי נויאנו שמחים לבשר על פתיחתו של טור שבועי חדש שיענה לשם טריוויה שבועית.

מידי שבוע יתפרסם הטור ובו שאלות טריוויה אותן יכין רמי נוי. הגולשים מוזמנים לענות. כל תשובה נכונה תזכה את הפותר בניקוד, כמוגדר בחידון של אותו שבוע, שיירשם לזכותו של הפותר, עד לפתרונן של כל השאלות.

הפוסק האחרון בדבר נכונות התשובות יהיה רמי נוי, שיאשר אם התשובות אכן נכונות. במידה ויותר מגולש אחד יענה תשובה נכונה, הגולש שזמן הופעת תשובתו הוא המוקדם יותר, יזכה בניקוד.

הניקוד יצטבר ברמת משתתף ויירשם בטבלה שתמוין בסדר יורד כך שבמקום הראשון יופיע הגולש שצבר את מספר הנקודות המצטבר הגדול ביותר. הטבלה תלווה את הטור ותקושר לכל פרסום חידה.

(הדברים נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות הכתיבה בלבד.)

המערכת

והחידה השבועית היא זו : רצ"ב תמונה ובה ששה סוגי אלפבית - צריך לזהות כמה שיותר מהם.

זיהוי כל סוג מהם ייזכה את הפותר בנקודה.


על מנת לצפות בתמונה בגודלה המלא יש ללחוץ עליה