טבלת ניקוד לפותרי הטריוויה  (3)
תאריך פרסום הטור ניקוד קודם 15/9/04 17/12/04 30/12/04 19/1/05 3/3/05 20/3/05 6/7/05         סה"כ
שם הגולש                          
                           
אניקה 188   4 9 8 2 48 89         348
אבנר 19     6   7   141         173
מרים קבלינסקי 32           130           162
עמיש 32 7 10 11 8 1 1           70
רפי גטניו 9       2   9 19         39
יועזר 20 3     1     10         34
מגי             32           32
מוטקה צביאלי 23       4               27
רון בן יעקב 26                       26
אנה 13 1 2 6                 22
דליה שור 18 1                     19
שלומציון 17                       17
דוריס 2             8         10
רפי אשכנזי 9   1                   10
ארן 6                       6
דוד פלד       4   1             5
ינאי 5                       5
מאזין 5                       5
אחת העם 3                       3
אלכסנדר מאן 3                       3
דוד סיון 1                       1
רמי נוי 0             1         1
                           
סה"כ 431 12 17 36 23 11 220 268 0 0 0 0 1018
טבלת ניקוד לפותרי הטריוויה  (2)
תאריך פרסום הטור ניקוד קודם 5/3/04 16/3/04 28/3/04 11/4/04 16/4/04 30/4/04 8/6/04 25/6/04 9/7/04 6/8/04 15/8/04 סה"כ
שם הגולש                          
                           
אניקה 74 3 14 16 1 6 8 20 12 10 9 15 188
מרים קבלינסקי 9         5 18           32
עמיש 11       2 1 1 3 5 7 1 1 32
רון בן יעקב 26                       26
מוטקה צביאלי 12     10             1   23
יועזר 13 1 3   1     2         20
אבנר 13 3             3       19
דליה שור 4 5         3   3 3     18
שלומציון               17         17
אנה   8             4     1 13
רפי אשכנזי 8 1                     9
רפי גטניו 3   4     2             9
ארן 6                       6
ינאי                     5   5
מאזין 5                       5
אחת העם 3                       3
אלכסנדר מאן 3                       3
דוריס 2                       2
דוד סיון               1         1
                           
סה"כ 192 21 21 26 4 14 30 43 27 20 16 17 431
טבלת ניקוד לפותרי הטריוויה  (1)
תאריך פרסום הטור 20/11/03 28/11/03 5/12/03 12/12/03 19/12/03 26/12/03 2/1/04 8/1/04 18/1/04 24/1/04 8/2/04 22/2/04 סה"כ
שם הגולש                          
                           
אניקה 3 16 5 8 3 10 7   2 16   4 74
רון בן יעקב       10     11 2 3       26
אבנר       7               6 13
יועזר 3 5 5                   13
מוטקה צביאלי               5 7       12
עמיש           8 2     1     11
מרים קבלינסקי         4           5   9
רפי אשכנזי           4     1     3 8
ארן             5   1       6
מאזין                 5       5
דליה שור           2   2         4
אחת העם                       3 3
אלכסנדר מאן   3                     3
רפי גטניו       2               1 3
דוריס       2                 2
                           
סה"כ 6 24 10 29 7 24 25 9 19 17 5 17 192